בין 300 ל 700 מילים + 2 קישורים מוטמעים בקובץ וורד, תמונה מאושרת לשימוש , הקישורים לא יופיעו בפסקה הראשונה של המאמר ( כותרת המשנה ), אם קיימות הוראות מיוחדות להוסיף בראש קובץ הוורד שמצורף .

מחיר

מדור

תחום