ראשית יש צורך לקרוא את התקנון  להעביר את מאמרי הפרסום  במייל buypostil@gmail.com  לצרף אישור  

חשבונית מס כולל מע"מ תשלח בהתאם

מחיר

מדור

תחום